วุ้นเส้นตราต้นสน ร่วมส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ถุงกระดาษรีไซเคิลแทนถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในงานกาชาดประจำปี 2562
งานกาชาดประจำปี 2562