เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี จัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดสิงห์บุรี” เพื่อหารายได้ช่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี
วันรวมน้ำใจให้กาชาดสิงห์บุรี