นายอำเภอปราสาท แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562
[pdf-embedder url=”https://clipping.redcross.or.th/wp-content/uploads/securepdfs/2019/12/3C-191204021053.pdf” title=”นายอำเภอปราสาท แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาท และงานกาชาดประจำปี 2562