ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานกาชาด จ.ขอนแก่น
งานกาชาด จ.ขอนแก่น

Share