กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมกับภาคบริการโลหิตฯ จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่โรงงานเอสซีจีบ้านโป่ง
กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

Share