นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ“หนึ่งหยดมอบชีวิต”

C-191130009115