สภากาชาดกรุงมาจูโร หมู่เกาะมาร์แชลล์ ให้การช่วยเหลือประชาชน จากอุทกภัยเนื่องจากคลื่นซัดเข้าสู่ชายฝั่ง

C-191130008023