ดร.คฑา ชินบัญชร เป็นประธานร้านอาสากาชาด 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ บูธเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ในงานกาชาด ประจำปี 2562

C-191130012095