ณิชรัตน์ ชำนาญกิจ มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวและควิกแสบ ในงานออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี

C-191202008020