นายอำเภอหัวหินแถลงข่าวงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน ครั้งที่ 22 ณ ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน
แถลงข่าวงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน