เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิตที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับบริจาคโลหิต