หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562 วันที่ 15 – 24 พ.ย.62 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

C-191127014012
C-191127021051