ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดบริจาคโลหิตเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน
1

2