ผวจ.ขอนแก่น แถลงข่าวจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-10 ธ.ค. 62

C-191124012084
Share