หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562
ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

C-191126014067
C-191126040076