นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี เปิดโครงการ “ร่วมใจบริจาคโลหิตทำบุญด้วยจิตและการให้จากใจ” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี เปิดโครงการ “ร่วมใจบริจาคโลหิตทำบุญด้วยจิตและการให้จากใจ”