รพ.สมเด็จฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 6
รพ.สมเด็จฯ จัดงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง