บริษัท รมย์รวินท์ คลินิก มอบ Gift Voucher ให้แก่นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนการออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562
การออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562