กรุงเทพมหานคร วางแผนบริหารจัดการขยะในงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อเป็นต้นแบบการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งานกาชาดประจำปี 2562