บทความเรื่อง จากแล็บสู่นวัตกรรม “ถุงพลาสติกสลายตัวได้” ประเดิมใช้จริง “งานกาชาดสีเขียว 2562”
งานกาชาดสีเขียว 2562