ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อติดเข็มรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก
ประชาสัมพันธ์งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก

C-191121021031