หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พ.ย.62 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

C-191121004147
C-191121005002
C-191121005009
C-191121005055
C-191121008014
C-191121012040
C-191121012109
C-191121014020
C-191121014037
C-191121022078
C-191121030040
I-191121000010