บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินร่วมสนับสนุนกิจกรรม “สวีแด ดูแลสุขภาพ” ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย

(16)C-191120030009