ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562