ประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการกุศล ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน
ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ มอบรายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

C-191120013010
C-191120014007