นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว