เมย์-ปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย เยาวชนดีเด่น ที่ทำงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
เยาวชนดีเด่น ที่ทำงานด้านอาสายุวกาชาด