“ลาดา อาร์สยาม” ร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 2562
วันเอดส์โลก 2562