ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ จัดทำหนังสือเรื่อง 20 นาทีฟิตกายให้แกร่งฉบับสูงวัยทำได้ด้วยตนเอง
โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาฯ