กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานกาชาดประจำปี 2562
จำหน่ายสินค้าในงานกาชาดประจำปี 2562