บทความเรื่อง ถุงพลาสติกจากแป้งมัน เอกชนร่วมดันวิจัยไทยสู่ใช้จริง
(9)C-191115011047