สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคอีสาน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยในภาคอีสาน