บจก.อีวาแมค จัดงานแข่งวิ่ง “GUYY RUN หน้าพร้อม กายพร้อม”รายได้มอบให้สภากาชาดไทย
งานเเช่งวิ่ง รายได้มอบให้สภากาชาดไทย