กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “เพลินพาณิชย์ การค้าก้าวหน้า ประชาสุขใจ” ในงานกาชาดประจำปี 2562
(5)C-191115004003