ผวจ.ขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ