พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิอิออนประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุโพดุลและคาจิกิ
พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินบริจาค