สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “ช่อง 8 ใครๆ ก็ RUN” Colorful In Park ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ
วิ่งเพื่อสุขภาพ ช่อง 8 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ