รพ.นครธน จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาดไทย
เดิน-วิ่งการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาดไทย