ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562

C-191111021057