ผวจ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธรเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานกาชาด ประจำปี 2562

C-191111005086
C-191111012143