คุณทิพวรรณ ศิริคูณ จัดกิจกรรม“ปันแบ็คปันบุญ” ร่วมเพนต์และบริจาค ถุงผ้าแบ่งปันให้ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

C-191110012007
C-191111008042