สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

C-191110004020