สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful in Park” นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้หลังมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

C-191105013006
C-191105021029
C-191106009131
C-191106040017