เลขาธิการฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดเย็นศิราเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม ในวันที่ 15-24 พ.ย.62 ที่สวนลุมพินี

แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2562
C-191103030093
C-191104021058
C-191105004053
C-191105020011
C-191105020056
C-191106012133
I-191105000076