นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Bike for BKP ปันปั่นให้น้อง โรงเรียนโคนพิทยา ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงาน
นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ปันปั่นให้น้อง