กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ นายนาวี โกฏิโสม ซึ่งถูกช้างป่าทำลายบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย
กิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ