นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรชายอายุ 7 ปีที่ป่วยเป็นโรคออทิสติก
นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้
06