กิ่งกาชาดอำเภอคง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคุณตาวัย 80 ปีจากเหตุอัคคีภัย ที่บ้านหนองสรวง หมู่ 3 อ.คง จ.นครราชสีมา
กิ่งกาชาด อ.คง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย