เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต