กิ่งกาชาดอำเภอสองพี่น้อง แถลงการจัดงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแจว ประจำปี 2562 วันที่ 10-11พ.ย.62 ที่วัดทองประดิษฐ์ จ.สุพรรณบุรี

กิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง จัดงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแจว